Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Kasten Yaralama Suçu Nedir

Kasten Yaralama Suçu Nedir

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu madde 86’da düzenlenmiştir. Birinin vücuduna kasten zarar vermek, kişilerin algılama yeteneğine ve sağlığına zarar vermek suretiyle işlenen bir suç türüdür. Bu suçun basit hali 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Cezanın durumu kime karşı nasıl işlendiğine göre ve ortaya çıkan sonuca göre değişiklik göstermektedir.

Kasten yarama suçu, kasti bir şekilde kişinin bedenine acı vermek, kişinin sağlığını bozmak, yaralamaktır. Burada bahsedilen yaralama, vücuttan kan akması ya da birinin vücudunda yara açmak anlamında kullanılmak zorunda değildir. Kişinin beden bütünlüğüne zarar verildiği gibi ruh sağlığına da zarar verilebilmektedir. Bu nedenle buradaki yaralama kelimesindeki anlam aslında oldukça geniştir.

Kasten adam yaralama suçu serbest hareketli suç olarak geçer. Yani failin mağdurun vücuduna acı verilen, sağlığını ve algılama yeteneğini hasara uğratan her türlü fiilde meydana gelebilir. Ayrıca seçimlik hareketli suç olarak kabul edilmektedir. Bu suç icrai bir şekilde işlenebilir. Aynı zamanda ihmali suretle de işlenmesi mümkündür. Türk Ceza Kanunu madde 88’de belirtildiği üzere kasten insan yarama suçunun ihmali durumlarda işlenmesine yer verilmiştir.

Eğer kasten yaralama suçu acı çektirilerek yapılmışsa acı verme fiilinin fiziksel bir şekilde gerçekleştirilmiş olması gerekir. Acının az veya çok olması önemli değildir. Hareketin acı vermesi ve bu doğrultuda yapılması önemlidir. Örnek vermek gerekirse tokat atmak ya da kişiyi itmek gibi hareketlerin fail tarafından gerçekleştirilmesine gerek yoktur. Hareket mağdura da yaptırılabilmektedir. Kendisini zarar vermeye çalışan kişiden kaçarken merdiven boşluğundan atlayıp bacağını kırması durumunda aslında kendi kendini sakatlamış gibi dursa da bu eyleme sebebiyet veren kişi, mağdura zarar vermeye çalışan faildir.

Suç, sağlığın bozulması biçiminde işlenmişse, kişinin beden ve ruh olarak kötüleşmesi ve zaten kötü olan sağlığın daha da kötüleşmesi şeklinde gerçekleşir. Mağdurun sağlığı bozulduktan sonra iyileşme döneminin ne kadar sürdüğü bir önem arz etmez.

Suçun son işlenme hali mağdurun algılama yeteneğinin bozulması ile işlenir. Buradaki kasıt algı yeteneği kaybının akıl hastalığı düzeyine ulaşmaması ancak idrak ve iradi hareket etme yeteneğinin bozulmasıdır. Örneklendirmek gerekirse, bir kişinin içkisine ilaç koymak bu duruma örnektir.

Kasten adam yaralama suçunun unsurları maddi ve manevi unsurlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Suçun maddi unsurları mağdur, fail, konu, hareket, netice ve nitelikli hallerdir. Suçun manevi unsuru kasıttır.

  • Hareket unsuru: Suçun hareket unsurları yukarıda açıklanmıştır. Hem serbest hareketli hem de seçimlik hareketli olarak ikiye ayrılır.
  • Konu unsuru: Suç eğer bireyin vücudu üzerinden işlenmişse konu kişinin vücut bütünlüğüdür.
  • Netice: Kasten insan yaralama suçu nitelikli bir suçtur. Suçun oluşumu yaralama eyleminin varlığı ile meydana gelir.
  • Manevi unsur: Kasıttır. Eğer fail, gerçekleştirdiği eylem dolayısıyla mağdurun yaralanacağının bilincindeyse ve bunu istiyorsa burada bir kasıt vardır. Olası kastla da işlenen bir suçtur.
  • Hukuka aykırılık: Bu suçun meydana gelebilmesi için diğer unsurların yanında ek olarak failin eyleminin hukuka aykırı olması gerekmektedir. Fiili hukuka uygun hale getirecek bir olay gerçekleşmişse olan gerçekleşmez. Bu hukuka aykırılık durumlarından biri meşru müdafaadır. Eğer hakkın icrası ve kanun hükmünün yerine getirilmesi durumu söz konusuysa, kasten insan yaralama suçu hukuka uygun hale gelebilir.

Kasten Yaralama Cezası

Kasten yaralama suçu cezası nasıl, ne şekilde ve kime karşı işlendiğine göre değişmektedir. Türk Ceza Kanunu madde 86’nın ilk fıkrasında suçun cezasının 1 yıldan 3 yıla kadar hapis olduğu belirtilmiştir. Maddede yer alan ikinci fıkraya göre düzenlenen kasten yaralama ile meydana gelen etkinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilecek kadar hafif olması durumunda bu ceza 4 aydan 1 yıla kadar hasip cezası ile sonuçlanabilir. Bu durumda ceza adli para cezasına da dönüştürülebilir.

Madde 86’Nın bir diğer fıkrasında düzenlendiği üzere fiilin nitelikli halleri de vardır. Bir silahla, altsoy, üstsoy ya da eşe karşı işlenmesi durumunda verilen ceza yarı yarıya arttırılmaktadır. Örnek vermek gerekirse faile 2 yıl hapis cezası verilmişse bu suç nitelikli olarak meydana gelmişse, ceza 2 yılın yarısı yani 1 yıl arttırılarak 3 yıla çıkar. Canavarca hislerle suç işlenme durumunda ceza bir kat arttırılır. Eğer ceza 2 yıl alınmışsa ancak bu suç canavarca hislerle işlenmişse ceza 4 yıla çıkar.

Silahla Kasten Yaralama Cezası

Silahla kasten adam yaralama cezası nitelikli durumlara göre değişmektedir. Genelde bu durumlarda 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Silahla adam yaralama suçunda yaralamaya imkan tanıyan her şey silah olarak kabul edilmektedir. Bu bir levye, bıçak, demir çubuk ya da tabanca olabilir.

Kasten yaralama suçlarının pek çok türü vardır. Bu türlerin ayırt edilebilmesi için suçun hangi şartlarda ve nasıl işlendiğine dikkat etmek, bunları iyi ayırt etmek gerekir. Suçta yer alan en ufak bir detay bile işleyişi ve alına cezayı değiştirebilir. Kişiler meşru müdafaa durumlarında mağdur olarak faillerine zarar vermişlerse bu durumda hukuka aykırılık bulunmadığından ceza almazlar. Eğer kişi kendini savunmak için eline geçen ilk silahla kendini savunmuşsa bu da meşru müdafaaya girer.

Kasten Yaralama Uzlaşmaya Tabi Mi

Kasten yaralama uzlaşmaya tabi mi sorusu sıklıkla karşılaşılan bir sorudur. Ceza Muhakemesi Kanunu madde 253’te düzenlenen hükümlere göre şikayete bağlı yaralama suçu TCK madde 86-3 hariç (nitelikli olanlar hariç) bir ve ikinci fıkralarsa uzlaşma kapsamına girer. Burada savcı suçun uzlaşmaya tabi olduğunu tespit ettiğinde tarafların uzlaşabilmesi için dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderir. Büro da taraflar uzlaştırmak için toplanır. Taraflar uzlaşmazsa soruşturma ve kovuşturma aşamaları devam eder.

Kasten Yaralama Zamanaşımı

Kasten yaralama zaman aşımı meydana gelen bir suçtur. Kasti yaralama suçundan şikayet alınan tek durum yaralama ile oluşan basit bir yaralanmanın ufak müdahaleyle giderilebilecek olmasıdır. Sadece böyle bir durumda şikayet alınır. Bu şikayet süresi ise 6 ay olarak belirlenmiştir. Bu 6 ay içinde eğer mağdur şikayetçi olmazca şikayet hakkını kaybedecektir. Soruşturma aşamasında şikayet geri çekilirse KYOK, kovuşturma aşamasında şikayet geri çekilirse düşme kararı alınır.

Kasten insan yaralama suçunun şikayete bağlı olmayan halleri de vardır. Şikayete tabi olmayan durumlarda Cumhuriyet Savcılığı’nın 8 yıl içinde soruşturma başlatması gerekir. Süre, suçun işlenmesinden itibaren başlar.

Kasten Yaralama Şikayete Tabi Mi

Kasten yaralama şikayete tabi mi sorusu bu konu hakkında en çok sorulan diğer sorulardan biridir. Kasti adam yaralama suçunun şikayete tabi olan ve olmayan durumları vardır. Eğer yaralanma ufak bir medikal müdahale ile iyileşiyor ise buna basit yaralama denilebilir. Bu basit yaralamalar şikayete tabidir. Mağdurun gidip 6 ay içinde şikayetçi olması gerekmektedir.

Şikayete tabi olmayan durum ise nitelikli yaralama suçudur. Eğer yaralamada bir kasıt varsa ve basit bir sağlık müdahalesi ile geçecek gibi değilse bu durumda bu nitelikli yaralama suçu şikayete tabi değildir. Suçun işlendiği günden itibaren 8 yıl içinde savcılık tarafından soruşturma açılmalıdır. Antalya avukat hizmetimiz ile siz de detaylı bilgi için ulaşabilirsiniz.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir