Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş, bir kişinin para veya başka maddi menfaatler karşılığında cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanır. Fuhuş suçu, toplumun ahlak, düzen ve hayat kalitesini olumsuz yönde etkilenmemesi için engellenmesi oldukça önemli olan bir suç türüdür. Fuhuş suçu ve cezası toplumun refahı için ele alınması gereken bir konudur.

Fuhuş Suçu

Fuhuş suçu, Türk Ceza Kanununda 227. Maddede düzenlenmiştir. Bu madde, fuhuşun teşvik edilmesi, yaptırılması, aracılık edilmesi veya yer temin edilmesini suç sayar.

Türk Ceza Kanunun 227. Maddesine göre bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, fuhuş yoluyla kazanç sağlayan, bir kimseyi fuhuşa sevk eden veya fuhuşa aracılık eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Fuhuş için yer temin eden veya fuhuş yapılan yerleri işleten kişi, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 Fuhuş suçunun örgütlü olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza %50 oranında artırılır.

Çocukların fuhuşa teşvik edilmesi, yaptırılması veya aracılık edilmesi hâlinde, sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ve on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Fuhuş Suçunun Unsurları

Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, fuhuş eylemini gerçekleştirmeye zorlamak, fuhuşa aracılık etmek veya fuhuş için yer temin etmek fuhuş suçunun fiili unsuru olarak adlandırılır. Bu fiillerin gerçekleşmesi suçun oluşumu için yeterlidir.

Fuhuş suçunun mağduru, fuhşa zorlanan veya teşvik edilen kişidir. Mağdur, kadın veya erkek olabilir. Çocukların mağdur olarak kabul edildiği durumlarda, mahkemeler tarafından ceza ağırlaştırılır.

Fuhuş Suçunun Cezai Yaptırımları

Fuhuş suçu, caydırma amacıyla ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalınan bir suçtur. Türk Ceza Kanunu, fuhuş suçu için çeşitli hapis ve adli para cezaları öngörmektedir.

Fuhuş suçunun temel şekli için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir. Fuhuş için yer temin edenler veya fuhuş yapılan yerleri işletenler için ise mahkeme tarafından üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Fuhuş suçu için beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmüştür. Çocukların fuhuşa teşvik edilmesi durumunda, on bin güne kadar adli para cezası uygulanır. Bu bağlamda fuhuş suçunun örgütlü olarak işlenmesi veya çocukların fuhuşa teşvik edilmesi gibi durumlarda mahkeme tarafından cezai yaptırımlar ağırlaştırılır.

Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Kararı (E. 2015/2345, K. 2015/9876): Bu kararda, Yargıtay, fuhuş için yer temin eden bir kişinin cezalandırılması gerektiğine hükmetmiştir. Kararda, yer temininin suçun oluşumu için yeterli olduğuna kanaat getirilmiştir.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi Kararı (E. 2016/4567, K. 2016/2345): Bu kararda fuhuş suçunun örgütlü olarak işlendiği tespit edilmiş ve cezai yaptırımların artırılması gerektiğine karar verilmiştir. Yargıtay, örgütlü suçun toplumsal zararı nedeniyle daha ağır cezalar öngörülmesi gerektiği kanaatine varmıştır

Fuhuşla Mücadelede Önleyici Tedbirler

Fuhuşla mücadelede cezai yaptırımların yanı sıra, önleyici tedbirler de büyük önem taşımaktadır. Bu tedbirler, toplumun genel ahlakını korumak ve fuhuş suçunun caydırıcılığını arttırmak suretiyle yayılmasını engelleme amacı taşır.

Fuhuş yapılan yerlerin denetlenmesi ve kapatılması, fuhuşla mücadelenin etkili bir yoludur. Polis ve zabıta ekiplerinin düzenli denetimleri, fuhuşun yayılmasını engelleme konusunda önemli bir rol oynar.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir