Ana Sayfa » Makaleler » Ceza Hukuku » Cinsel Taciz Sayılan Eylemler

Cinsel Taciz Sayılan Eylemler

Cinsel Taciz Nedir?

Cinsel taciz sayılan eylemler, bireyin rızası dışında maruz kaldığı her türlü cinsel içerikli eylemdir ve hukukun ciddi şekilde ele aldığı bir konudur. Kişilere verdiği maddi ve manevi zararla birlikte, kişilerin günlük hayatını büyük oranda etkileyecek şekilde kişinin psikolojisine etki edebilir. Bu durum özel hayatını ve iş hayatını oldukça fazla etkileyebilir.

Cinsel taciz sayılan eylemler, genellikle iki ana kategoride değerlendirilir: işyerinde cinsel taciz ve kamusal veya özel alanlarda cinsel taciz.

İşyerinde Cinsel Taciz

İşyeri cinsel tacizi, çalışma ortamında meydana gelen ve çalışanların huzurunu, güvenliğini ve iş performansını olumsuz etkileyen cinsel davranışları kapsar. Bazen cinsel taciz eyleminde bulunan şahıs, mağdurun işyerindeki durumunu veya kariyerini ilerletme teklifiyle cinsel iyilikler talep eder. Diğer bir taciz şeklinde sürekli ve rahatsız edici cinsel davranışlar veya yorumlar, çalışma ortamını düşmanca ve zorlayıcı hale getirir. Bu durum da kişinin çalışma isteğini azaltır ve huzursuz bir ortam meydana getirir.

Kamusal ve Özel Alanlarda Cinsel Taciz

Bu tür tacizler, sokakta, okulda, toplu taşıma araçlarında veya bireyin özel hayatında bulunduğu yerlerde meydana gelebilir. Fiziksel temas, sözlü taciz, cinsel içerikli mesajlar ve takip gibi eylemler bu kategoriye girmektedir.

Mağdur Hakları

Cinsel tacize karşı hukuki düzenlemeler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bulunmaktadır. Cinsel tacizle ilgili hükümler, Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktadır.

  •  Türk Ceza Kanunu Madde 105: Bir kimseye cinsel tacizde bulunan kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur
  •  Türk Ceza Kanunu Madde 102: Herhangi bir cinsel davranışla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
  • Mağdurların Hakları
  1. Şikayet Hakkı: Mağdurlar, cinsel tacizi adli makamlara şikayet edebilir.
  2. Koruma Talebi: Mağdurlar, uzaklaştırma kararı gibi koruma önlemleri talep edebilirler.
  3. Tazminat Talebi: Mağdurlar, yaşadıkları maddi ve manevi zararlar için tazminat talep edebilir.

Koruyucu Tedbirler

Cinsel tacizi önlemeye yönelik birçok koruyucu önlem ve politika geliştirilmiştir. Bu önlemler, hem bireylerin bilinçlenmesi hem de kurumların sorumluluklarının arttırılması amacını taşır.

Eğitim ve Bilinçlendirme

  1. Farkındalık Kampanyaları: Toplumun cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi için çeşitli kampanyalar düzenlenmelidir.
  2. Eğitim Programları: Okullarda ve iş yerlerinde cinsel taciz konusunu ele alan eğitim programları uygulanmalıdır.

Kurumsal Politikalar

  1. Taciz Karşıtı Politikalar: İşyerleri, cinsel tacizi önlemeye yönelik açık politikalar oluşturmalı ve bu politikaları tüm çalışanlarına duyurmalıdır.
  2. Şikayet Mekanizmaları: Mağdurların güvenli ve gizli bir şekilde şikayette bulunabilecekleri mekanizmalar sağlanmalıdır.

Cinsel Taciz Sayılan Bazı Eylemler

1. Mağdurları atıl bir binaya götürüp fiziksel temas kurmaksızın cinsel organ göstermek.

2. Mağdur ile bizzat tanışıklıkları olmamasında rağmen mağdurun eşini kaybetmesine dair başsağlığı mesajları akabinde evlenme teklif etmek.

3. Sanığın bir hafta ara ile mağdurun yanından geçerken elini cebine sokması ve ses çıkartması.

4. Sanıkların kızı ile yolda yürüyen mağdurun yanına gelerek ıslık çalıp taciz edici sesler çıkartmaları ve onları takip etmeleri.

5. Sanığın katılandan hoşlandığı ve arkadaşlık teklifi içeren mesajları mağdura göndermesi.

6. Sanığın sokakta yürümekte olan mağdura camdan el sallayarak gel işareti yapıp cinsel organını göstermek şeklindeki eylemi.

7. Mağdurun sosyal medya hesabına mağdur kabul etmemesine rağmen ısrarla gönderilen evlilik teklifi ve sevgi içerikli mesajlar.

8. Kaldırımda yürümekte olan müştekilerin yanından bisikletiyle geçmekte olan suça sürüklenen çocuğun, her iki müştekiyle cinsel organını göstermesi.

9. Sanığın numarasını gizlemek suretiyle bir çok kez arayıp mağdura onu beğendiğini, buluşmak görüşmek istediğini, üstünde hangi kıyafet olduğunu, iç çamaşırı olarak ne giydiğini sormak şeklinde ve ayrıca ‘‘seni çok seviyorum evli olman önemli değil, ben de evliyim’’ şeklinde sözler söylemesi.

10. Sanığın mağdura uzun süre göz kırpması, eliyle telefon işareti yapması ve mağdurun anlayamadığı bir takım sözler söylemek.

11. Sanığın ‘bana bir daha verecen mi?’ diye soru sorması

12. Sanığın müştekiyi telefonla arayarak ‘‘buluşalım gözlerin çok güzel beni öldürüyor’’ demesi ve kapatması

13. Sanığın ‘‘fıstık gibisin, bir gece birlikte olabilir miyiz’’ demesi.

14. Sanığın ‘‘ben annenle iki yıl yaşadım seninle de yaşayacağım.’’ demesi.

15. Sanığın ‘‘Seninle olmak istiyorum, rızanla gel bana, istersen seni kaçırırım, rızanla olmazsa eşine söylerim evliliğin yıkılır’’ demesi.

16. Sanığın mağdura, ‘‘genç ve güzelmişsin, önün arkan şişmiş’’ demesi.

17. Katılan mağdura göz kırpmak, sürekli bakarak gülümsemek ve cinsel maksatlı sözler söylemek.

18. Farklı zamanlarda ‘‘benim kadınım ol, seni kaçıracağım’’ şeklinde ifadeler kullanmak.

19. Sanığın ‘‘müsait misin, ben sizin hayranlarınızdan biriyim’’ demesi.

20.Sanığın ‘‘sen ne güzel kızsın’’ sözü.

Özetlemek gerekirse, cinsel taciz, bireylerin temel haklarını ihlal eden ciddi bir suçtur ve hukuki düzenlemelerle sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Mağdurların haklarını bilmeleri ve gerekli hukuki yollara başvurmaları önemlidir. Toplumda farkındalığın arttırılması ve koruyucu önlemlerin yaygınlaştırılması, cinsel tacizle mücadelede önemli adımlardır. Bu konuda hukukun adaletin etkin şekilde sağlanması ve mağdurların korunması, sağlıklı ve güvenli bir toplum için oldukça önemlidir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir