Ana Sayfa » Makaleler » Vatandaşlık Hukuku » Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu

Türkiye’de Vatandaşlık Başvurusu

Vatandaşlık, bir bireyin bir devlete olan yasal bağını ifade eder ve bu bağın karşılıklı hak ve yükümlülükleri bulunur. Türkiye’de vatandaşlık kazanımı, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile düzenlenmiştir. Türkiye’de vatandaşlık başvurusu işlemi belirli süreçler içermektedir.

 Sonradan Vatandaşlık Kazanma Yolları

Belirli şartları sağlayan yabancı uyruklular, Türkiye’de beş yıl ikamet ettikten sonra Türk vatandaşlığına başvurabilirler. Yabancı uyrukluların Türkiye’de ikamet ettiği 5 yıl kesintisiz olmalıdır. Aksi halde Türk vatandaşlığına hak kazanamazlar.

Türkiye’ye sanayi, ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel, sportif veya sanatsal alanlarda önemli katkılarda bulunan veya bulunabileceği düşünülen kişiler, Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına kabul edilebilirler. Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı yapan veya belirli bir miktarda başka şekillerde yatırım yapan kişiler de Türk vatandaşlığına hak kazanamazlar.

Türk vatandaşı ile en az üç yıl evli olan yabancı uyruklular, belirli şartları sağlamaları halinde Türk vatandaşlığına başvurabilirler. Ancak bu evliliğin bir aile birliği oluşturması gerekmektedir.

Daha önce Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar, belirli şartları sağlayarak yeniden vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Örneğin vatandaşlığını kaybetmiş kişiler Türkiye’de üç yıl ikamet ettikten sonra tekrar vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanılması

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen yabancı çocuklar, evlat edinilme tarihinde 18 yaşından küçük olmak kaydıyla, evlat edinen kişinin başvurusu üzerine Türk vatandaşlığına hak kazanabilirler.

Vatandaşlık Başvurusu Süreci

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu sürecinde vatandaşlık başvurusunun kabul edilmesi için bazı şartlar aranmaktadır

Türk vatandaşlığına başvurmak için Türkiye’de genel olarak kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmak.

Başvuru sahibinin Türkiye’de genel ahlak ve kamu düzenine uygun bir şekilde yaşamış olması. Yabancı uyruklu şahsın sabıka kaydı bulunmaması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin yeterli düzeyde Türkçe konuşabiliyor olması.

Vatandaşlık başvurusunda bulunan kişini, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayacak gelire sahip olması gerekmektedir.

Başvuru Sürecinde Gerekli Belgeler

Başvuru formu.

İkametgah belgesi.

Pasaport veya pasaport yerine geçen belge.

Medeni hal belgesi

Sağlık raporu.

Türkiye’de yeterli gelir kaynağını gösterir belge.

Adli sicil kaydı.

Biyometrik fotoğraf.

Türkçe yeterlilik belgesi

Bu belgelerin eksikliği durumunda vatandaşlık başvurusunda bulunulamaz. Bütün belgeler tamamlandığında başvurular İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne yapılır. Ayrıca Yurt dışında ikamet eden ve Türk vatandaşlığına başvuru yapmak isteyen kişiler, Türk konsolosluklarından başvuru yapabilirler. Vatandaşlık başvurusunun onaylanması durumunda, Bakanlık onayı ile Türk vatandaşlığı kazanılır. Başvuru sahibine vatandaşlık belgesi düzenlenir.

Vatandaşlık Başvurusunun Kabulü ve Sonuçları

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, başvuru sahibi Türk vatandaşlığını kazanır ve buna bağlı olarak çeşitli hak ve yükümlülüklere sahip olur. Türk vatandaşlığına kabul edilen kişiler, Türk vatandaşı olarak seçme ve seçilme hakkı, sosyal güvenlik hakları, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma gibi haklara sahip olurlar. Ayrıca, Türk vatandaşı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk düzenine ve anayasasına bağlı kalmakla yükümlüdürler.

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu süreci, belirli şartlar ve belgeler doğrultusunda yürütülmektedir. Başvurunun olumlu sonuçlanabilmesi için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusunda bulunacak kişilerin, hukuki süreçler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve gerektiğinde bir avukattan hukuki destek almaları gerekmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir