Sigara ve Tütün Üretimi, Şartları ve İzinler

Sigara ve tütün üretimi, şartları ve izinler hakkında bilgi vermeden önce henüz resmi gazetede yayınlanmamış olmakla beraber tütün ve alkol üretimi için bakanlıkça 50.000.000,00-TL ye kadar teminat talep edilebilecektir.  Sigara ve Tütün Üretim Tesisi Açmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir? a) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana sözleşmesinin aslı veya Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı örneğini, (Ana …

Sigara ve Tütün Üretimi, Şartları ve İzinler Devamı »